PROJEKTY LRI CEFIC ZARZĄDZANE PRZEZ ECETOC

Od czasu uruchomienia programu długoterminowej inicjatywy badawczej CEFIC (ang. Long-range Research Initiative – LRI) w roku 1998, ECETOC jest organizacją partnerską realizującą 3 kluczowe role przewodnie:

Propozycje projektów

Te propozycje opierają się na zdolności ECETOC do prowadzenia dialogu i konsultacji obejmujących wielu interesariuszy (przemysł, instytucje regulacyjne i środowisko akademickie).

Wybór projektów

Kiedy LRI otrzymuje propozycje dotyczące zajęcia się określonymi projektami, ECETOC organizuje zespoły selekcyjne, a następnie, postępując zgodnie z transparentną i bezstronną procedurą, wybiera propozycję uznawaną za najbardziej zasługującą na uzyskanie finansowania z LRI.

Zarządzanie projektami

Zespół Monitorujący ECETOC obserwuje postępy poszczególnych projektów LRI, zapewniając naukowcom pomoc i doradztwo, jeśli zgłaszają oni taką potrzebę.