ROZWÓJ WIEDZY NAUKOWEJ

ECETOC współpracuje z programem LRI CEFIC na rzecz rozwoju ukierunkowanych badań w dziedzinie nauk stosowanych powiązanych z oceną ryzyka

Osiąga to poprzez zapewnianie LRI CEFIC doradztwa naukowego w opracowywaniu programu LRI oraz nadzorowanie i monitorowanie projektów finansowanych przez LRI CEFIC. ECETOC cieszy się renomą dzięki swej zdolności do gromadzenia najlepszej wiedzy eksperckiej dostępnej w przemyśle i poza przemysłem, co pozwala na skuteczne wpływanie na kwestie dotyczące oddziaływania chemikaliów na zdrowie i środowisko, a także produkcji, dystrybucji i użytkowania chemikaliów.

Projekty LRI CEFIC zarządzane przez ECETOC