PORZĄDKOWANIE WIEDZY NAUKOWEJ

ECETOC pracuje z ekspertami ze środowisk akademickich, przemysłu oraz instytucji regulacyjnych nad kwestiami ważnymi dla naukowej oceny ryzyka chemikaliów. Osiąga to na forach warsztatów, spotkań eksperckich oraz grup zadaniowych.

Spotkania eksperckie

Grupy zadaniowe

Te fora przewodzą naszym działaniom na rzecz rozwoju narzędzi i zasobów doradczych, które są później dostępne publicznie i bezpłatnie:

Jak narzędzie do ukierunkowanej oceny ryzyka (ang. Targeted Risk Assessment Tool – TRA) ECETOC, które jest obecnie stosowanie w ponad 80% wszystkich rejestracji REACH na całym świecie

Przeczytaj więcej

Narzędzie SSD

Przeczytaj więcej