DZIAŁANIA KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE

Stopniowy postęp

Stopniowy postęp – dotyczy palących regulacyjnych potrzeb naukowych. Obejmuje ogólne tematy, które muszą zostać zrealizowane w czasie 12-18 miesięcy

Programy transformacyjne

Programy transformacyjne dotyczą tematów o bardziej długoterminowym znaczeniu naukowym, mających na celu doprowadzenie do transformacji w dziedzinie zarządzania chemikaliami. Są to ogólne tematy horyzontalne do realizacji w czasie 3-5 lat.

ECETOC obecnie realizuje 3 programy transformacyjne