Program naukowy

Program naukowy ECETOC skupia się na jednym kluczowym zagadnieniu: poprawie skuteczności i efektywności oceny ryzyka chemikaliów.

Z tej przyczyny, ECETOC działa na 2 poziomach:

  • Stopniowy postęp – dotyczy palących regulacyjnych potrzeb naukowych. Obejmuje ogólne tematy, które muszą zostać zrealizowane w czasie 12-18 miesięcy.Programy transformacyjne – dotyczą tematów o bardziej długoterminowym znaczeniu naukowym, mających na celu doprowadzenie do transformacji w dziedzinie zarządzania chemikaliami. Są to ogólne tematy horyzontalne do realizacji w czasie 3-5 lat.

Aby to osiągnąć, działalność jest podzielona na następujące 3 obszary:

ECETOC pracuje z ekspertami ze środowisk akademickich, przemysłu oraz instytucji regulacyjnych nad kwestiami ważnymi dla naukowej oceny ryzyka chemikaliów. Osiąga to na forach warsztatów, spotkań eksperckich oraz grup zadaniowych.

ECETOC współpracuje z programem LRI CEFIC na rzecz rozwoju ukierunkowanych badań w dziedzinie nauk stosowanych powiązanych z oceną ryzyka. Jest to realizowane poprzez zapewnianie LRI CEFIC doradztwa naukowego w opracowywaniu programu LRI oraz nadzorowanie i monitorowanie projektów finansowanych przez LRI CEFIC.

ECETOC udostępnia wszystkie wyniki swojej pracy bezpłatnie poprzez swoją witrynę internetową, publicznie dostępne publikacje, spotkania i sympozja. Narzędzia oceny ryzyka ECETOC są również bezpłatnie dostępne na tej witrynie.