Narzędzia

Poza osiąganiem przełomów w badaniach naukowych, ECETOC opracowało zestaw narzędzi.

Narzędzie do ukierunkowanej oceny ryzyka, które pozwala szacować ekspozycję pracowników, konsumentów i środowiska powstającą podczas szeregu zdarzeń, jest teraz wykorzystywane w ponad 80% wszystkich rejestracji REACH na całym świecie.

Konsorcjum partnerów z udziałem ECETOC opracowało nowe oparte na scenariuszach narzędzie do rozkładu wrażliwości gatunkowej (ang. Species Sensitivity Distributions – SSD), czyli oprogramowanie, które ułatwia akceptację nowatorskich podejść do szacowania progowego stężenia w środowisku wodnym.

Obecnie trwają prace nad aplikacją do grupowania nanomateriałów.