Walne Zgromadzenie

Doroczne zgromadzenia:

Członkowie ECETOC i zainteresowane strony są zapraszani raz na rok przez centrum na doroczne zgromadzenia.

Doroczne Walne Zgromadzenia:

Dostępne wyłącznie dla delegatów firm członkowskich. Ich celem jest zatwierdzenie budżetu, dokonanie przeglądu osiągnięć i przedstawienie Zarządowi informacji zwrotnych dotyczących procedur operacyjnych i zasad ECETOC.

Coroczne Spotkania Techniczne:

Dostępne dla wszystkich firm członkowskich i zaproszonych gości. Ich celem jest skupienie uwagi na aktualnych tematach technicznych interesujących dla członków i zebranie informacji zwrotnych pomocnych w kształtowaniu strategii ECETOC.

.