Funkcja mężów zaufania grup zadaniowych Komitetu Naukowego

Mąż zaufania to członek Komitetu Naukowego wyznaczony przez Komitet Naukowy w celu gwarantowania rzetelności naukowej i powodzenia realizacji projektu lub inicjatywy, w tym pracy grup zadaniowych


Do szczególnych obowiązków męża zaufania należy:

  • identyfikacja zasobów koniecznych do realizacji projektu grupy zadaniowej oraz wybór członków grupy zadaniowej, w tym wyznaczenie Przewodniczącego grupy zadaniowej do zatwierdzenia przez Komitet Naukowy
  • zatwierdzanie zmian zakresów kompetencji; monitorowanie postępu prac grupy zadaniowej
  • w konsultacji z Przewodniczącym i Sekretarzem grupy zadaniowej, pełnienie roli łącznika w komunikacji z Komitetem Naukowym oraz roli arbitra w imieniu Komitetu Naukowego
  • ocena gotowości dokumentów do wzajemnej weryfikacji
  • zarządzanie procesem wzajemnej weryfikacji do czasu przygotowania sprawozdania do pełnego przyjęcia przez Komitet Naukowy oraz późniejsze zatwierdzanie ewentualnych poważnych zmian wymaganych przez Komitet Naukowy