Funkcja Komitetu Naukowego

 • Pełnienie wiodącej roli w opracowaniu Programu Naukowego ECETOC oraz nadzorowanie jego realizacji.
 • Członkowie Komitetu Naukowego są przedstawicielami głównych dziedzin nauki znajdujących zastosowanie w toksykologicznej ocenie chemikaliów.
 • Zapewnianie forum wymiany wiedzy i doświadczenia.
 • Członkowie Komitetu Naukowego działają jako mężowie zaufania gwarantujący utrzymanie jakości i rzetelności naukowej publikacji i sprawozdań grup zadaniowych.
 • Współpraca w sieci z kluczowymi interesariuszami na rzecz udostępniania i promocji wyników pracy ECETOC przyczyniających się do podejmowania rzetelnych i uzasadnionych decyzji w zakresie zarządzania chemikaliami w oparciu o wiedzę naukową.
 • Podkreślanie potrzeby aktualizacji sprawozdań technicznych w oparciu o nową wiedzę.
 • Pełnienie wiodącej roli w opracowaniu programu naukowego ECETOC oraz nadzorowanie jego realizacji.
 • Członkowie Komitetu Naukowego są przedstawicielami głównych dziedzin nauki znajdujących zastosowanie w toksykologicznej ocenie chemikaliów.
 • Zapewnianie forum wymiany wiedzy i doświadczenia.
 • Członkowie Komitetu Naukowego działają jako mężowie zaufania gwarantujący utrzymanie jakości i rzetelności naukowej publikacji i sprawozdań grup zadaniowych.
 • Współpraca w sieci z kluczowymi interesariuszami na rzecz udostępniania i promocji wyników pracy ECETOC przyczyniających się do podejmowania rzetelnych i uzasadnionych decyzji w zakresie zarządzania chemikaliami w oparciu o wiedzę naukową.
 • Podkreślanie potrzeby aktualizacji sprawozdań technicznych w oparciu o nową wiedzę.