Struktura

ECETOC jest zarządzane przez Zarząd składający się z członków wyższej kadry kierowniczej firm członkowskich. Zarząd odpowiada za ogólną politykę oraz finanse organizacji.

Zarząd wyznacza Sekretarza Generalnego oraz członków Komitetu Naukowego, który odpowiada za określanie, zarządzanie i naukową wzajemną weryfikację programu pracy ECETOC. Zarząd i Komitet Naukowy korzystają ze wsparcia sekretariatu ECETOC, którym kieruje Sekretarz Generalny nadzorujący codzienną pracę organizacji.