Rzut oka na ECETOC

  • Forum współpracy ekspertów reprezentujących światowy przemysł, środowisko akademickie i instytucje regulacyjne, współpracujących na rzecz osiągnięcia wspólnego rozumienia sposobu wykorzystania obecnego stanu wiedzy naukowej do poprawy oceny ryzyka na drodze opracowywania nowatorskich narzędzi, wytycznych i ram. Jest to realizowane poprzez grupy zadaniowe, spotkania eksperckie oraz warsztaty.
  • Wykorzystuje przekrojową wiedzę i doświadczenie z wielu branż przemysłu chemicznego pochodzące z wiodących firm zajmujących się chemikaliami przemysłowymi, agrochemikaliami, produktami konsumenckimi, biomateriałami i produktami farmaceutycznymi.
  • Identyfikuje potrzeby badawcze, wybiera propozycje i monitoruje postęp projektów badawczych w ramach długoterminowej inicjatywy badawczej (ang. Long-range Research Initiative – LRI) Europejskiej Rady ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC)
  • Udostępnia wiedzę poprzez dostępne bezpłatnie publikacje naukowe: przeglądy, artykuły i sprawozdania z warsztatów.
  • Zapewnia naukową reprezentację swoich firm członkowskich poprzez wystąpienia na specjalistycznych spotkaniach i działania naukowe w ramach agencji międzynarodowych, instytucji rządowych i stowarzyszeń zawodowych.

Cel

Poprawa jakości oceny ryzyka chemicznego umożliwiająca podejmowanie rzetelnych i opartych na wynikach badań naukowych decyzji w zakresie zarządzania chemikaliami.

Wartości

Zapewnianie najwyższej jakości wyników badań naukowych pomagających w zagwarantowaniu, by decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem były oparte na naukowych podstawach.

Wizja

ECETOC jest uznawane za referencyjne źródło branżowej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie podejmowania decyzji regulacyjnych.

Misja

Opracowywanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk naukowych w zakresie oceny ryzyka.