Członkostwo w ECETOC

Korzyści z członkostwa

  • SPECJALISTYCZNA WIEDZA: dołącz do nas i maksymalnie skorzystaj ze wspólnej wiedzy i kolektywnego doświadczenia całego przemysłu chemicznego
  • OSZCZĘDNOŚCI: ogranicz koszty oddzielnie ponoszone przez firmy, korzystając z koordynacji działań
  • WPŁYW: kształtuj program badań naukowych przemysłu chemicznego
  • ZDOBYWANIE WIEDZY: zdobywaj wiedzę, uczestnicząc w działalności naukowej ECETOC
  • GŁOS: wzmocnij siłę głosu nauki w procesach decyzyjnych

Podobnie jak polisa zdrowotna, ECETOC gwarantuje

  • Badania przesiewowe i profilaktykę – identyfikacja problematycznych zagadnień i reagowanie na nie na drodze ukierunkowanych działań badawczych
  • Diagnostykę – współpraca z ekspertami branżowymi, przedstawicielami instytucji regulacyjnych oraz środowisk akademickich w celu zrozumienia problemu
  • Interwencję – przetworzenie danych naukowych w racjonalną debatę zapewniającą rozwiązania kwestii regulacyjnych w zakresie oceny ryzyka chemicznego
  • Leczenie – zapewnianie praktycznych naukowych struktur i narzędzi pozwalających zaspokoić potrzeby regulacyjne w dziedzinie wspierania oceny ryzyka chemicznego
  • Wsparcie – budowa potencjału i współpraca w sieci

Jako część ogólnych kosztów ubezpieczeniowych firmy, „ubezpieczenie naukowe” jest przystępne i wydajne kosztowo.

Członkostwo jest dostępne dla firm produkujących lub wykorzystujących chemikalia (więcej informacji dostępne na stronie www.ecetoc.org/membership).

Dowiedz się więcej i złóż wniosek o członkostwo:

Skontaktuj się z Sekretarzem Generalnym ECETOC, dr Alanem Poolem:

Telefon: +32 2 675 3600
E-mail: info@ecetoc.org
Adres pocztowy: ECETOC, Avenue E. Van Nieuwenhuyse 2, bte.8, B-1160, Bruksela, Belgia